Bemutatkozás

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar és a Klinikai Központ Belgyógyászati Intézet Sürgősségi Orvostan nem önálló Tanszéke az év minden napján 24 órában biztosít sürgős orvosi ellátást a rászoruló felnőtt betegeknek. Munkatársaink sürgős segítsége olykor életmentésre irányul, máskor életet nem veszélyeztető kórállapotok diagnosztikáját és kezelését jelenti. 
 
A betegellátásban résztvevő orvosok és nővérek magas szintű szakmai tevékenysége biztosítja a betegek gyors, a sürgősségi szakmai irányelvek betartásán alapuló ellátását.
 
A panaszok és tünetek hátterében álló ok megállapítását követően döntünk betegeink további kezeléséről, hazabocsátásáról vagy szükség esetén gyógyintézetbe történő felvételéről. Elbocsátás esetén az utókezelés, további kivizsgálás és követés módjáról, szükségéről szóban és írásos formában is tájékoztatjuk betegeinket. 
 
A pácienseink hatékony kezelése és gyógyulása érdekében kialakított ellátórendszer működését a korszerű diagnosztikai háttér (laboratóriumi vizsgálatok, röntgen, hasi-, szív- és érultrahang, CT stb.) mellett a sürgősségi terápiát biztosító műszeres lehetőségek, ill. orvosaink és nővéreink szakmai felkészültsége és sürgősségi szemlélete egyaránt szolgálja.
 
A tanszék munkatársai a betegellátás mellett a jövő generáció oktatását is végzik, s emellett kutatói tevékenységet is folytatnak. A graduális oktatásban magyar és angol nyelven biztosítjuk az orvostanhallgatók (általános orvos és fogorvos képzés), a mentőtisztek, gyógyszerészhallgatók oxyológia-, és sürgősségi orvostani elméleti és gyakorlati képzését. A posztgraduális oktatásban is jelentős szerepet vállalunk, melynek a szakorvosképzés, illetve a szakorvosok, mentőtisztek és szakápolók továbbképzése egyaránt fontos elemei. Kutatói tevékenységünk sikerét a tanszékünkön dolgozó minősített oktatók és a kutatói programokban (PhD és tudományos diákkör) résztvevő fiatal orvosok és doktoranduszok, ill. mentőtiszt-képzésben résztvevők tudományos munkája biztosítja. A tudományos aktivitás fontos része, hogy segítjük a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság munkáját és kongresszusok aktív résztvevőjeként illetve szervezőjeként is képviseljük a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar és a Klinikai Központ Belgyógyászati Intézetének Sürgősségi Orvostan Tanszékét.