Oktatás

A Tanszék oktatási tevékenységének bemutatása.

 

A belgyógyászati graduális képzésben a III. év propedeutikai oktatásában az angiológiai betegvizsgálat oktatása.  IV. év első félévében a belgyógyászat oktatás keretében oktatjuk a belgyógyászati angiológiát előadások és gyakorlatok oktatásával.

Kredit kurzusokat tartunk angol és magyar nyelven: “Új angiológiai vizsgálómódszerek az atherosclerosis korai kimutatásában” (“New methods in the detection of early atherosclerosis”) címmel. Belgyógyászati Intenzív kredit kurzust is tartunk  “Belgyógyászati intenzív osztályunkon előforduló leggyakoribb kórképek kezelése” (“Diagnosis and treatment of diseases most frequently found in the practice of our medical intensive care”)

A postgraduális képzés részeként a belgyógyászati angiológia szakvizsgára történő felkészítést végezzük, mint tanszéki központ és grémiumvezetés. Rendszeresen tartunk előadásokat a szakvizsgára való felkészítő tanfolyamon. A Belgyógyászati Intézet által szervezett, évente megrendezésre kerülő továbbképző tanfolyamán, minden második évben Angiológiai blokkot állítunk össze (Belintézeti Napok Angiológiai Szekció - 2012, 2014., 2016., 2018). A posztgraduális képzés keretében továbbá részt veszünk a belgyógyászatra épített intenzív terápiás szakorvos képzésben is.

2016-ban részt vettünk a Debreceni Egyetemen a Kardiológus és Angiológus szakasszisztens képzés bevezetésében, ahol a tanszék munkatársai 77 órában tartottak előadásokat és gyakorlatokat. Hasonlóan minden évben részt veszünk az Intenzív szakasszisztens képzés keringés élettani oktatásában.

 

A fejlesztés irányai

A Tanszéki munka keretében két PhD.-val rendelkező munkatársunkat akkreditáltatni szeretnénk, mint PhD. oktatókat, két munkatársunknál pedig reálisnak tűnik a habilitáció elnyerése. Törekszünk nappali tagozatos PhD. hallgatók bevonására a kutatásban. Külön hangsúlyt fektetünk tudományos diákköri hallgatók bevonására, akik esetében vagy a rezidens képzés, vagy a tudományos képzés (PhD) irányába próbáljuk vonzani őket.

A klinikai munkában döntő fontosságúnak tartjuk belgyógyász-angiológusok diagnosztikus jártasságának erősítését. Ennek keretében döntő a perifériás erek duplex ultrahang vizsgálati eljárásának elsajátítása, de távlatilag felmerül a diagnosztikus angiographiába történő bekapcsolódás is. A Tanszék nem nélkülözhet macro-, és microcirkulációs vizsgálati lehetőségeket biztosító vascularis laboratóriumot, melyben rutinszerűen elérhetőek az alábbi vizsgálati lehetőségek: vascularis ultrahang, artériás stiffness mérés, transzcutan oxigén szaturáció meghatározás, endothel függő vasodilatációs kapacitás mérés, laser doppler, laser scanner illetve capillar mikroszkópia. A DSA laboratórium kialakítása teljes körűvé teszi a tanszék diagnosztikus és intervenciós tevékenységét.

 

 

 

Letölthető dokumentumok